YETENEKLERİN DOĞRU YERDE DEĞERLENDİRİLMESİ


Türkiye’nin ilk Arıcılık Müzesinin kurulmasında proje liderliği yapmış ve beni de açılışına çağırmıştı.

Adnan Menderes Üniversitesi (1992 yılında kuruldu), kuruluş aşamasında olduğu yıllarda doğal olarak birçok alanda akademisyen sıkıntısı çekiyordu. Yıllarca Fırat Üniversitesinde hizmet verdikten sonra atandığım bu üniversitede göreve başlar başlamaz (1994), kendi uzmanlık alanımda, hatta yakın disiplinlerde birçok dersi vermekle görevlendirildiğimi öğrendim. Haftanın üç günü Ziraat Fakültesinde (laboratuvar analiz ve teknikleri, hayvan besleme fizyolojisi, yemler bilgisi, çayır-mera bilgisi, hayvan besleme ve rasyon hazırlama teknikleri), iki günü de Çine Meslek Yüksek Okulunda (besin maddeleri, yemler bilgisi, hayvan besleme, sığır besiciliği vb) sıraladığım dersleri verdim.


Dersleri verdiğim süre içerisinde iki yüksek öğretim kurumundaki akademik personeli de tanıma fırsatını buldum. Çine Meslek Yüksek Okulunda Arıcılık konusunda bir yandan öğrencilerine dersler verirken, bir yandan da araştırmalar yapan biri dikkatimi çekti. Bu kişi, öğretim görevlisi Mustafa Kösoğlu idi. Meslek Yüksekokulu’nda görevliyken Eski Çine’de bir köy okulunu İl Milli Eğitimden tahsisini sağlayarak ve burada Çine Belediyesinin katkılarıyla bir alanda Üniversiteye bağlı Belediye ve Vakıf katılımlarıyla Türkiye’nin ilk Arıcılık Müzesinin kurulmasında proje liderliği yapmış ve beni de açılışına çağırmıştı. Bu müzede de birçok proje yürüttüğünü biliyorum. Tübitak 4004 PROJESİ yanında, sponsor desteğiyle Türkiye’de İlk Apiterapi Seminerini Romanya’ dan gelen iki uzmanla yapılmıştı. Kösoğlu Marmaris Bal Evinin kurulma aşamasında danışmanlık görevi de üstlenmişti.


Çine Meslek Yüksek Okulu adına bir akademik kayıp olduğu için üzülmüştüm...

Kendisini biraz daha yakından tanıyınca, biriminde istediği araştırma koşullarını bulamadığını belirtiyordu. Üniversitelerde kurulan meslek yüksekokullarının başlıca amacı ülkemizde açığı sezilen ara elemanları yetiştirmektir. Çok geçmeden de Menemen (İzmir) yakınlarında bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bir araştırma kurumu olan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsüne geçtiğini öğrendim. Çine Meslek Yüksek Okulu adına bir akademik kayıp olduğu için üzülmüştüm.


Kösoğlu ile iletişimimiz kopmadı ve belirli günlerde birbirimizi aramayı sürdürdük. Geçtiğimiz yaz, beni telefonla aradı ve yazlıkta (Burhaniye/Balıkesir) olduğumu öğrenince, Aydın’a dönüşte beni de çalıştığı kuruma beklediğini söylemişti. Ben de dönüşte onu arayarak uğrayacağımı söyledim. Öyle de oldu. İyi ki uğramışım. Çünkü, bu satırları, gecikerek de olsa, bir bakıma bana böyle bir şeyler yazmama fırsat yaratmış oldu.


Kösoğlu, çalıştığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünü hakkında kısa açıklamalar yaptıktan sonra, Kalkınma Bakanlığı destekli yaklaşık 5 milyon TL tutarındaki projesiyle Bakanlığın da katkılarıyla kuruluşunun sağlandığı Arıcılık Ar-Ge İnovasyon Merkezini* (aşağıdaki videoda) gezdirerek bilgi verdi. Farklı disiplinlerden üç genç ile tanıştırdı: Arı yetiştiriciliği alanı için bir ziraat mühendisi, arı ürünleri için bir gıda mühendisi, arı hastalıklar için de bir veteriner hekim (lisanüstü eğitim yeri: ABD). Her biri lisansüstü eğitimli olan üç genç eleman. Halen merkezde 11 teknik personel görevliydi. Merkezde gelecek için yapmayı planladıkları projeler hakkında da bilgi aldıktan sonra binanın yakınında arı kovanlarının bulunduğu kısmı görüp bilgi aldık. Merkezi gezip Kösoğlu’nu dinledikten sonra onun burada ise istediği araştırma koşulları bulabileceği bir birime kavuşmuş olduğunu anladım ve sevindim. TAGEM projesiyle arıcılık eğitim materyali hazırlıklarının ilk animasyon çalışması yaptıklarını, arıcılıkla da kırsal kesimde eğitimden yararlanma imkanı bulunmayan, başta kadınlar olmak üzere, elemanların eğitimi için İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ülkemizde tasarımını bizzat yaptığı ilk eğitim aracı ile uygulamalar yapıldığını ve başarılar sağlandığını belirtti.


Açıklayıcı bilgilerinden sonra, Mustafa, bize ağız tadı olarak aşure ikram etti. Araştırma kurumundan çıkışta da üretilen birkaç üründen (bal, arı sütü vb) satın aldıktan sonra vedalaşarak eşimle birlikte Aydın’a doğru yola çıktık.

Son Söz

Aşağıda verilen bilgileri inceleyen her okuyucu; Mustafa Kösoğlu hakkında neden böyle bir yazı yazma ihtiyacı duyduğumu anlayacaktır. Genç yaşlarında yürüttüğü ve katıldığı bunca araştırmaları ile kazandığı ödülleri ülkemizde az sayıda akademisyen kotarabilir. Onda gördüğüm bir diğer nitelik de merkez laboratuvarına eleman alırken; farklı disiplinlerden (her biri lisansüstü eğitimli üç genç eleman: Arı yetiştiriciliği için ziraat fakültesi mezunu bir zooteknist, gıda olarak bal analizleri için bir gıda mühendisi ve arı hastalıkları için de ABD lisansüstü eğitimli bir veteriner hekim) olmak üzere, işi uzmanlarına (ehline) bırakması, diğer bir yaklaşımla liyakata önem vermesidir. Bilindiği gibi, ülkemizde kamu kurumlara yapılan atamalarda liyakat aranması oldum olası en tartışılan konulardan biridir. Önceden çalıştığı meslek yüksek okulunda kalsaydı böylesine üretken olamazdı. Kendisinin ne denli alçak gönüllü olduğunu bildiğim için, hak ettiği halde, daha ileriye gitmeyeceğim. İşte bu nedenle de yazımın başlığını ‘Yeteneklerin Doğru Yerde Değerlendirilmesi’ olarak koydum Ülkemize böylesine hizmetler sunan Kösoğlu’na başarılarının devam etmesini dilerimMustafa Kösoğlu (Fotoğrafta orta sırada en sağda)
Araştırmalar ve Ödüller

Adı Soyadı Mustafa KÖSOĞLU Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0 232 8461331 / 1700 E-mail kosoglumustafa@tarimorman.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 17.05.1970/İstanbul EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Yüksek Lisans Üniversite Adı Trakya Üniversitesi Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Tekirdağ Ziraat Fak., Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ABD, 1997 Lisans Üniversite Adı Trakya Üniversitesi Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Tekirdağ Ziraat Fak., Zootekni Bölümü,1994 Ön Lisans Üniversite Adı Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı GÖREV YERLERİ Kurum Ünvan Tarih Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 1997-2012 Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İZMİR Mühendis 2013

Diğer eğitimler

Eğitim Adı Verildiği Yer Süre Varroa Paraziti ve Mücadele Yöntemleri Arıcılık Araştırma İstasyonu- Ordu 2015- 2 gün

İngilizce Eğitimi ICARDA 2014- 117 gün

Ana Arı Yapay Tohumlama Kursu Ankara Ün. Ziraat Fak. Zootekni Böl. 2013- 5 gün

Apiterapi Semineri ADÜ Çine Arıcılık Müzesi 2011- 5 gün

Güney Ege Bölge Planı Çalıştayı GEKA 2010- 1 gün

Bal Arısı Islahı ve Yapay Dölleme Kursu ODTÜ Biyoloji Bölümü 2008- 5 gün

Eğitim Becerileri Kursu Adnan Menderes Üniversitesi 2004- 5 gün

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Proje Numarası/ Destekleyen Kurum Projedeki Görevi Proje Adı

Proje lideri olarak

TAGEM, Batı Ege Bal Arılarının (Apis Mellifera L.) Islahı ve Korunması. (2017-2022/ Üçüncü Dönem).

Kalkınma Bakanlığı, Arıcılık Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi(2017- 2019)

TAGEM-Bazı Yörelerdeki Gezginci Arıcılığın Geçmişten Günümüze Genetik Havuza Etkisi. (2016-2018) TAGEM-Güdümlü Proje Lideri Arı Yetiştiriciliği Eğitim Materyalinin Geliştirilmesi ve İzmir İli Örnek Uygulama ‘Arıcılarla El Ele Aktif Eğitime’ ( 2015-2016)

TAGEM, Türkiye’de Paket Arıcılık Olanaklarının Araştırılması. (2015-2016)

Marmaris Ticaret Odası, (Danışman) Marmaris Bal Evi (2011-2012)

ADÜ-Rektörlük, Hasat Zamanının Arı Sütünün Kimi Biyokimyasal ve İz Element Kompozisyonları Üzerine Etkisi, 2011

TÜBİTAK 4004, Çine Arıcılık Müzesinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi. (2011) Çine MYO, Çine Belediyesi, Çine Gelişim Vakfı,

ADÜ Çine Arıcılık Müzesi.(2009-2010) Aydın İl Özel İdaresi Proje Lideri Aydın İli Önder Arıcı Eğitim Projesi. (2009)

Trakya Üniversitesi Zir. Fak.Zootek.Böl. Proje Yürütücüsü Bal Arısı Kolonilerinde Farklı Kışlama Yöntemlerinin Koloni Populasyonuna Etkilerini Belirleme Çalışmaları Yüksek lisan tezi.(1997)

Yardımcı Araştırmacı olarak yer aldığı projeler

TAGEM, Bal Arılarının Polen Tercihleri ve Kışlatmada Polen Kullanımının Koloni Dinamiği Üzerine Etkileri (01.01.2020-31.12.2021)

TAGEM Yardımcı Araştırmacı Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Bazı Davranış ve Hormon Yanıtlarının, Polen Tüketim ve Toplama Tercihlerinin Belirlenmesi. (01.01.2020-31.12.2021)

TAGEM Ar-Ge Yardımcı Araştırmacı Arı Sütü Üretiminde Farklı Besleme, Saklama ve Ambalajlama Tekniklerinin Kalite Parametreleri ve Ekonomik Sürdürülebilirlik Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (2018-2021).

TÜBİTAK 1001, Bitkilerde Gutasyon Suyundaki Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi ve Bunların Arılara Toksikolojik Etkilerinin Araştırılması (2019-2020)

Ege Üniversitesi BAP Yardımcı Araştırmacı Ege Bölgesinde Göçer Arıcılık Koşularında Kullanılan Bazı Arı Kovanlarının Teknik ve İşlevsel Özelliklerinin Araştırılması (2017-2019).

TAGEM Güdümlü, Türkiye’de Üretilen Çam Balının Fiziksel, Kimyasal ve Mineral Madde Profili (2015-2017).

TAGEM, Kiraz Tozlaşmasında Mevcut Tozlaşmaya Ek Olarak Bal (Apis mellifera L.) ve Bombus Arılarının (B. terrestris) Kullanılmasının Verim ve Kaliteye Etkisinin Belirlenmesi (2015-2016).

TAGEM, Bal Arılarında (Apis mellifera L.) ‘’Varroa destructor’’ Mücadelesinde Farklı Organik, Kimyasal (flumetrin) ve Kültürel Yöntemlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması (2015- 2017).

TAGEM, Batı Ege Bölgesi Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Hijyenik Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bu Özellik Bakımından Populasyonların Geliştirilmesi (2014- 2016).

TAGEM, İzmir Yöresi Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Saf Hat Oluşturma Çalışmaları (2012-2017/İkinci Dönem).

Münferit Yardımcı Araştırmacı Ege Bölgesinde Muğla Ekotipi ve İtalyan Melezi Bal Arılarının Kimi Performans Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması

04- DPT-004 Yardımcı Araştırmacı Ekolojik Bal Üretimini Teknik ve Ekonomik Yönden Geliştirilmesi ve Alternatif Pazar Olanaklarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Örneği. (2004-2006)

ADÜ-BAP Yardımcı Araştırmacı Bazı Bal Arısı Ekotipleri (Apis mellifera L.) Ekotipleri ve Farklı Yöntemlerin Arı Sütü Verimine Etkisi, (1997-1998)

YAYINLARI MAKALELER & BİLDİRİLER SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınlar

Adanacıoğlu, H., Kösoğlu, M., Saner, G., Topal, E., Yücel, B. 2019. Economic Feasibility of Package Beekeeping Application in Turkey: A Case Study of Edirne Province. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 25(5):651-658.

Kösoğlu M., Yücel B., Gökbulut C., Konak R., Bircan C., 2013. Hasat Zamanının Arı Sütünün Kimi Biyokimyasal ve İz Element Kompozisyonları Üzerine Etkisi Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 19, 2 233-237.

Altan, Ö., Yücel, B., Açıkgöz, Z., Şeremet,Ç., Kösoğlu, M., Turgan, N., Özgönül, A.M. 2013. The Effects of Apilarnil Administration on Growth, Sexual Development, Fear Behaviour and Some Blood Characteristics in Broiler Chicks. British Poultry Science,54(3):355-361.

Yücel B., Kösoğlu M., 2011. Ege Bölgesi' nde Muğla Ekotipi ve İtalyan Melezi Bal Arılarının Kimi Performans Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17, 6, 1025-1029.

Hakemli

Kösoglu, M., Topal, E., Takma, Ç., Özkırım, A., Özsoy, N., Karaca, Ü. 2019. Perspective of Izmir Province Beekeepers on Bee Diseases and Pests, Ege Univ. Ziraat Fak. Derg., 56 (2):187-193, DOI: 10.20289/zfdergi.451387

Topal, E., Strant, M., Pocol, C B., Kösoğlu, M. 2019.A Critical Point in Beekeeping: Beekeepers' Health. Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Food Science and Technology. 76 (1):10-18.

Kösoğlu, M., Karaca, Ü., Yücel, B., Topal, E., Yıldızdal, İ. 2018. Performance Comparison of Constituted Colonies by Artificial Swarm and Packaged Bees in Different Conditions. J. Anim. Prod., 59 (2):27-34, DOI:10.29185/ hayuretim.460593

Topal, E., Strant, M., Yücel, B., Kösoğlu, M., Mărgăoan, R., Dayıoğlu M. 2018. Biochemical Properties and Apitherapeutic Usage of Queen Bee and Drone Larvae. J. Anim. Prod.,59 (2):77-82, DOI: 10.29185/hayuretim.455478

Topal, E., Yücel, B., Altunoğlu, E., Acar, A. A., Kösoğlu, M., Tekintaş, F. E. 2018. Bal ve Bombus Arısı Tozlaşmasının ve Doğal Tozlayıcıların Kirazda Meyve Tutumu ve Kalitesi Üzerine Etkisi. Anadolu (J.of AARI).28(2):61-74.

Kösoğlu, M., Yücel, B., Özsoy, N., Topal, E., Engindeniz, S. 2017. Türkiye Arıcılığında Ana Arının Koloni Gelişimine ve İşletme Ekonomisine Etkisi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 23 (1): 55-60.

Topal, E., Yücel, B., Kösoğlu, M. 2015. Arı Ürünlerinin Hayvancılık Sektöründe Kullanımı. Hayvansal Üretim 56(2): 48-53.

Yücel, B., Topal, E., Akçiçek, E., Kösoğlu, M. 2014. Propolisin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Anadolu (J.of AARI) 24 (2) 41–49.

Topal, E., Yücel, B., Kösoğlu, M. 2013. Propolisin Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojisinde Kullanımı. Hasad Hayvancılık Dergisi. (341): 58-65.

Kösoğlu M., Özdemir A., Baysan S., Vural R.A., İnci E., Gençsoylu İ., Boz Ö., Hazır C., 2011. Çine Arıcılık Müzesinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi (Journal of Anatolian Natural Sciences), 2, 2, 24-33.

Kösoğlu M., 2010. Bal Arılarının İnsanlara Armağanı; Arı Ürünleri, Hasad Hayvancılık, 295, 42-45 Kösoğlu M., 2009. Bal Arısı Kolonilerinde Verimliliği Arttırma Yolları, Hasad Hayvancılık, 291, 28 32. Kösoğlu M., 2009. Teknik Arıcılık Koşulları ve İlkbahar Bakımı, Hasad Hayvancılık Dergisi, 287, 42-49. Kösoğlu M., Yücel B., Saner G., Doğaroğlu M., 2008. Türkiye Arıcılığının Güncel Durum Analizi, Hasad Hayvancılık Dergisi, 281, 52-61.

Kösoğlu M., 2008. Koloniler Kışa Girerken Arıcılarımızın Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar, Hasad Hayvancılık Dergisi, 283, 30-32.

Mert G., Yücel B., Kösoğlu M., 2007. Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları İle Organik Mücadele Yöntemleri, Hasad Hayvancılık, 261,263, 62-64, 52-58, 2007.

Karaca A., Kösoğlu M., Boz Ö., 2006. Aydın İli Çine- Karpuzlu Yöresinde Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Nektar ve Poleninden Faydalanabileceği Bitkiler, ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3, 1, 21- 26.

Karacaoğlu M., Kösoğlu M., Koç A.U., 2004. Farklı Yöntemlerin Ege Ekotipi (A. m. anatoliaca ) Ve Kafkas (A. m. caucasica ) x Ege Melezi Bal Arılarının Arı Sütü Verimleri Üzerine Etkileri, ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi , 1, 1, 29-33.

Makaleler (Hakemsiz)

Kösoğlu, M., Topal, E. 2016. Kolonilerimizi Ne Kadar Yönetebiliyoruz? Tülümbe.S:45-48

Kösoğlu, M. 2015. Apiterapi. Apelasyon Dergisi. Sayı 14.http://www.apelasyon.com/Yazi/194- cinearicilik-muzesi

Kösoğlu, M. 2014. Apiterapi. Apelasyon Dergisi. Sayı 13. http://www.apelasyon.com/Yazi/180apiterapi-2

Kösoğlu, M. 2014. Apiterapi. Apelasyon Dergisi. Sayı 10. http://www.apelasyon.com/Yazi/139apiterapi Yıldızdal, İ., Topal, E., Kösoğlu, M., Karaca, Ü. 2014. Arıcılıkta Suyun Önemi. Petek Dergisi. Sayı (13):16-19

Topal, E., Turanlı, M., Kösoğlu, M. 2013. Çam Balı ve Çam Pamuklu Koşnili. Tarım Türk Bitkisel Üretim Dergisi: Sayı (42):141-143.

Karaca, Ü., Kösoğlu, M., Yıldızdal, İ., Topal, E. 2013. Balda Kalıntı Sorunu. Arıcılık Araştırma Dergisi. Sayı (9): 35-37.

Kösoğlu, M. 2013. Arıcılığımıza Bakış ve Farklı Yaklaşımlar. 2. Kemalpaşa Tarım Sempozyumu. 25 28 Kasım. Kemalpaşa. İzmir.

Topal, E., Turanlı, M., Kösoğlu, M. 2013. Çam Balı ve Çam Pamuklu Koşnili. Tarım Türk Bitkisel Üretim Dergisi: Sayı (42):141-143.

Kösoğlu M., 2012. Koloni Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Tarım Günlüğü, 2, 7, 119124. Kösoğlu M., 2012. Bal Arısı Kolonilerinde İlkbahar Bakımı, Arıcının Sesi, 6, 17-20.

Kösoğlu M., Doğaroğlu M., 2012. Arı Ürünleri, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, 601, 94-98.

Yücel B., Kösoğlu M., 2012. Arıcılıkta Balmumu; İşlenmesi, Saklanması ve Kalıntı Sorunu, Arıcının Sesi, 7, 14-17.

Kösoğlu M.,2011. Bal Arısı Kolonilerinin Nektar Akımına Hazırlanması, Tarım Günlüğü, 1, 4, 99- 103. Kösoğlu M., Yılmaz E., Doğaroğlu M., 2006. Tarihimizde Arıcılık, Bilgin Arı, 1, 39-43.

Diğer Ulusal Bildiriler

Kösoğlu, M., Yücel, B., Topal, E.,2017. Apiterapi İçin Arı Ürünleri Üretiminde Kritik Noktalar. I.Ulusal Apiterapi Kongresi. 17 Aralık 2017. İstanbul( sözlü)

Topal, E., Yücel, B., Strant, M., Kösoğlu, M. 2017. Arı Polenin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi. 15-17 Eylül. İstanbul. (Sözlü)

Kösoğlu, M., 2014. Arı Ürünleri Üretiminde , İyi Arıcılık Uygulamaları. Kovandan Sofraya İzlenebilir Arı Ürünleri Kongresi- İTÜ,(Sözlü - Çağrılı Bildiri)

Kösoğlu M., Yücel B., 2009. GAP Bölgesi’nde Organik Arıcılık Olanakları, 1. GAP Organik Kongresi, (Sözlü).

Kösoğlu M., 2008. Bal Arısı Kolonilerinde Verimliliği Arttırma Yolları, TAYEK 2008 Yılı Hayvancılık Grubu Biligi Alışveriş Toplantısı, (Sözlü).

Kösoğlu M., Doğaroğlu M., 2007. Arıcılıkta Popülasyon Düzenlemesinin Verimliliğe Etkisi, III. Marmara Arıcılık Kongresi, (Sözlü).

Kösoğlu M., Yücel B., 2007. Ülkemiz İçin Paket Arıcılık Sistemi, 5. Ulusal Zootekni Kongresi. (Poster). Kösoğlu M., 2007. Ege Bölgesinde Arıcılık, Ege Bölgesi Arıcılık Semineri, (Sözlü)

Kösoğlu M., Yücel B., 2006. Rize Arıcılığı, Sorunları ve Çözüm Önerileri, I. Rize Sempozyumu, (Sözlü). Mert G., Yücel B., Kösoğlu M., 2006. Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları İle Organik Mücadele Yöntemleri, Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, (Sözlü).

Karacaoğlu M., Kösoğlu M., Uçak A., 2002. Bazı Bal Arısı Ekotipleri ve Farklı Yöntemlerin Arı Sütü Üretime Etkisi , III. Ulusal Zootekni Kongresi . Ankara, (Poster).

Doğaroğlu M., Kösoğlu M., Oskay D., 2000. Bal Arısı Kolonilerinde Farklı Kışlama Yöntemlerinin Koloni Populasyonuna Etkilerini Belirleme Çalışmaları, Türkiye III. Arıcılık Kongresi. Adana, (Sözlü).

Doğaroğlu M., Oskay D., Kösoğlu M., 2000. Yeni Petekler İle Çok Yıllık Eski Peteklerde Yetiştirilen İşçi Arıların Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Türkiye III. Arıcılık Kongresi. Adana, (Sözlü).

Kösoğlu M., Karacaoğlu M., Gençer V., 2000. Aydın İli Karpuzlu İlçesi Arıcılarının Sosyo-Ekonomik Nitelikleri ve Temel Sorunları,Türkiye III. Arıcılık Kongresi. Adana, (Poster).

Uluslararası Bildiriler

Kösoğlu, M., Adanacıoğlu, H., Topal, E., Yücel, B., Saner, G., Karaca, Ü. 2018. Türkiye’de Paket Arıcılık Uygulaması Teknik ve Ekonomik Olarak Sürdürülebilir mi? 6th. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi. 15-19 Ekim. Ölüdeniz/Fethiye. Sözlü.

Karaca, Ü., Kösoğlu, M., Topal, E., Dayıoğlu, M., Özsoy, N., Yücel, B., Yıldızdal, İ., Üçeş, E. 2018. Damızlık Batı Ege Ekotipi Balarısının Islah Çalışmalarında Son Durum Değerlendirmesi. 6th . Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi. 15-19 Ekim. Ölüdeniz/Fethiye. Sözlü.

Topal, E., Kösoğlu, M., Yücel, B.,Takma, Ç., Üçeş, E. 2018. Aromatik Yağların Hayvancılıkta ve Arıcılıkta Kullanımı. Uluslararası 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu. Abstract Book: 264. Çeşme-İzmir. Poster.

Topal, E., Yücel, B., Margaoan, R, Kösoğlu, M., Karaca, Ü. 2018. Effects Of Some Behavior Characteristics Of Honey Bee (Apis mellifera L.) And Bumble Bee (Bombus terrestris) On Cherry Pollination (Production, Quality, Phenology And Yield) And Climatic Temperature Change. 8th EurBee Congress of Apidology, Ghent, Belgium. Poster.

Topal, E., Yücel, B., Pocol, C B., Kösoğlu, M., Mărgăoan, R. 2018. Conventional Production Versus Sustainable Beekeeping Practices: Evidence from Producers and Consumers. International ‘EURASIAN Natural Nutrition and Healthy Life Summit’ 2018 12-15 July 2018, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı. Sayfa:1049-1050. Turkey. Sözlü

Kösoğlu,M., Yücel, B., Topal, E.,Karaturhan, B., Saner, G., Karaca, Ü., Üçeş, E. 2018. Arıcılık Sektöründe Kadının Aktif Rolü. International ‘EURASIAN Natural Nutrition and Healthy Life Summit’ 2018 12-15 July 2018, Ankara, Turkey. Sözlü.

Yücel, B., Margoan, R.,Strant, M., Topal, E., Kösoğlu, M., Dayıoğlu, M. 2018. Structural Qualifications of Queen Bee and Drone Larvae (Apilarnil) and Use by in Apitherapy. International ‘EURASIAN Natural Nutrition and Healthy Life Summit’ 2018 12-15 July 2018, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı. Sayfa:966-967 Turkey. Sözlü

Karaca, Ü., Yücel, B., Topal, E., Muz, M N., Özsoy Taşkıran, N., Dayıoğlu, M., Boran, O., Şener, C T., Kösoğlu, M., Yıldızdal, İ. 2018. The comparison of diffirent organic, chemical (flumetrin) and cultural methods in honey bees. The Natural Conference on Honey Bee Products: Biology, Healty and Economy. İsfahan-Iranian. Sözlü.

Kösoğlu, M. 2017. ‘’Türkiye’ de Geleneksel Arıcılık’’. Uluslararası Ekolojik Arıcılık Konferansı. 9 Aralık İzmir.

Kösoğlu, M.2017. Türkiye’nin Arıcılık Potansiyelinin Değerlendirilmesi. II Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu & Bal Festivali. 13-15 Ekim. (Sözlü)

Kösoğlu, M., Karaturhan, B., Saner, G., Yücel, B., Topal, E. 2017. ‘’Hand in Hand With Beekeepers, Towards to Active Training’’: A Case of İzmir Province. 45th APIMONDIA International Apicultural Congress. 29 September-4 Octaber 2017 İstanbul. Sözlü.

Özsoy, N., Yücel, B., Dayıoğlu, M., Takma, Ç., Karaca, Ü., Kösoğlu, M., Topal, E. 2017. Vision of Morphological Studies in Beekeeping. 45th APIMONDIA International Apicultural Congress. 29 September-4 Octaber 2017 İstanbul. Poster.

Takma, Ç., Karaca, Ü., Yücel, B., Kösoğlu, M., Topal, E., Özsoy, N., Dayıoğlu, M. 2017. Investigation of relationships between honey yield and behavioral characteristics with decision tree method. 45th APIMONDIA International Apicultural Congress. 29 September-4 Octaber 2017 İstanbul. Poster. Karaca, Ü., Dayıoğlu, M., Özsoy, N., Topal, E., Kösoğlu, M. 2016. Ülkesel Arıcılık Projesi Ve Yansımaları. 5 th International Muğla Beekeeping &PineHoney Congress. 1-5 November. Sözlü.

Topal, E., Atayoğlu, T A., Kösoğlu, M., Atayoğlu, G A. 2016. Arıcılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Faktörleri. 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı. 8-11 Mayıs. Haliç Kongre Merkezi. İstanbul. Poster.

Doğaroğlu, M., Kolaylı, S., Yücel, B., Yıldız, O., Hotaman, H., Topal, E., Kösoğlu, M. 2015. Bioactive Qualifications and Characteristics of Cherry Honey, Pollen and BeeBread. 44th APIMONDIA International Apicultural Congress. P:456. Daejeon, Korea. September 15-20. Poster.

Kösoğlu, M. 2015. Arı Sütü Üretiminde Kalite. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu 20-22 Kasım 2015, Marmaris-Muğla.

Kösoğlu, M., Topal, E., Yücel, B. 2014.Stress Factors in Honey Bee Colonies and Preventions. 4 th International Mugla Beekeeping & Pine Honey Congress. 5-9 November. Sözlü.

Karaca, Ü., Kösoğlu, M., Yıldızdal, İ., Boran, O., Şener, T., Topal, E. 2014. The Recent Situation Of West Aegean Honeybee Improvement. 4 th International Muğla Beekeeping &PineHoney Congress. 5-9 November. Poster.

Topal, E., Yücel, B., Kösoğlu, M., Karaca, Ü. 2014. General Aspect For Beekeeping in Turkey 12. Asian Apicultural Association Conference ‘save the bees world wide’. 24-27 Nisan. Antalya- Turkey. Poster.

Yücel, B., Kösoğlu, M. 2013. Comparisons of Mugla Ecotype and Italian Cross Honey Bees for Some Performances in Aegean Region (Turkey), 43rd International Apicultural Congress, 29 September- 4 October, Kyiv, Ukraine. Poster.

Kösoğlu, M., Yucel,B., Gokbulut, C., Konak, R., Bircan, C. 2013.The effect of harvesting time on some biochemical and trace lement compositions of royal jelly, 43rd International Apicultural Congress, 29 September- 4 October, Kyiv, Ukraine.

Oskay D., Kence A., Kence M., Doğaroğlu M., Giray T., Tunca R.İ., Erginoğlu S., Kösoğlu M., 2012. Bal arılarının Hastalık ve Zararlılara Karşı Getirdikleri Genetik Temelli Direnç Mekanizmaları ve Muğla Arısının Islahı Projesi, 3.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, (Sözlü).

Saner G., Engindeniz S., Yercan M., Çukur F., Karaturhan B., Yücel B., Kösoğlu M., 2012. İzmir İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Bal Satın Alma Tercihleri ve Tüketim Düzeyleri, 3.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, (Sözlü).

Kösoğlu M., Bektaş C., 2010. Adnan Menderes Üniversitesi Çine Arıcılık Müzesi IV. Uluslararası Marmara Arıcılık Kongresi, (Sözlü).

Saner G., Engındenız S., Yercan M., Karaturhan B., Yücel B., Çukur F., Kösoğlu M., 2010. Türkiye’de Bal ve Diğer Arı Ürünleri Üretim ve Pazarlama Stratejilerinin Firma Düzeyinde Analizi, 2. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, (Sözlü).

Kösoğlu M., Yücel B., Yılmaz E., 2009. Fingerprints of Honey Bees İn Anatolia, Apimondia. Montpellier Fransa, (Poster).

Doğaroğlu M., Yücel B., Kösoğlu M., 2005. Comparison of The Performances of Important Honey Bee (Apis mellifera L.) Races and Ecotypes in Different Regions of Turkey, Apimondia. August 21 – 26 in Dublin, Ireland, (Sözlü).

Yücel B., Doğaroğlu M., Kösoğlu M., Duran G., 2005. Facılıtıes To Improve Organıc Beekeepıng In Turkey; Problems And Solutıons, Apimondia. August 21–26 in Dublin, Ireland, (Sözlü).

Yücel B., Kösoğlu M., Doğaroğlu M., 2005. Physıcochemıcal Properties Of Turkısh Honeydew Honey, Apimondia. August 21 – 26 İn Dublin, Ireland, (Sözlü).

Kitap

Yücel, B., Topal, E., Kösoğlu, M. 2017. Superfood and Functional Food - An Overview of Their Processing and Utilization. Chapter 2: Bee Products as Functional Food. İntech. ISBN: 978-953-51 2920-2.

Kösoğlu, M. Topal, E., Karaca, Ü. 2015. Apiterapi’de Kullanılacak Arı Ürünleri Nasıl Olmalıdır? Arı Ürünleri ve Sağlık (Apiterapi). Sidaş Yayınevi, İzmir. S:191-196. ISBN: 978-605-5267-26-1.

Yücel, B., Kösoğlu, M . 2015.Apiterapi’ de Apilarnil. Arı Ürünleri ve Sağlık (Apiterapi). Sidas Yayınevi, İzmir. S:191-196. ISBN: 978-605-5267-26-1.

Saner G., Yücel B., Yercan M., Karaturhan B., Engindeniz S., Çukur F., Kösoğlu M. 2011. Organik ve Konvansiyel Bal Üretiminin Teknik ve Ekonomik Yönden Geliştirilmesi ve Alternatif Pazar Olanaklarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma: İzmir Kemalpaşa İlçesi Örneği, Ankara, Tarımsal Ekonomi ve Politikalar Geliştirme Enstitüsü, TEPGE Yayın No: 195.

Saner G., Yücel B., Kösoğlu M., Yercan M., Karaturhan B., Çukur F., Akdenız S. 2009. Organik Arıcılık (Çiftçi El Kitabı), Bornova -İzmir, Mete Basım Matbaacılık Hizmetleri.

Karaca A., Boz Ö., Kösoğlu M.,2008. Nektar ve Polen Bitkileri, İstanbul, Bilnet Matbaacılık ve Reklamcılık A. Ş. 0216-444 44 03

Ödüller

Altın Arı Ödülü, 2016

Uluslararası Katılımlı Türkiye Arıcılık Ödülleri, İnovasyon, Sistem Teknik Kategorisi Birincisi, 2018.

Ek Bilgi :

*Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Türkiye'deki bitkisel çeşitlilik, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, arıcılık gibi alanlarda araştırmalar ve uygulamalar yapan bir enstitüdür.1963 yılında "Zirai Araştırma Enstitüsü" adıyla çalışmalarına başlayan kuruluş, aynı yıl kurulan "Bitki Araştırma ve İntrodüksiyon Merkezi" ile 1967 yılında birleşmiştir. 1974 yılında "Ege Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü" adını alan Enstitü, 1987 yılındaki yeniden yapılanmayla bugünkü adını ve halini almıştır. Sorumluluk alanı sadece, Ege-Güney Marmara Bölgesi ile sınırlı kalmayıp; tütünde olduğu gibi bazı konularda ülkesel, bitki genetik kaynaklarında olduğu gibi de uluslararası çalışmaktadır.Türkiye'deki bitkisel çeşitliliğin saptanması ve korunması; yüksek verimli, kaliteli, hastalıklara dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi ve bu çalışmaların yetiştirme tekniği araştırmalarıyla bütünleştirilmesi; arıcılık araştırmaları; tescilli çeşitlerin tohumluklarıyla, sertifikalı fidan, ve ana arı üretilmesi; araştırma sonuçlarının en seri ve etkili bir şekilde uygulamaya aktarılması kuruluşun ağırlıklı çalışma konularıdır.[1]

Enstitü altında şu bölümler bulunmaktadır: Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynakları, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri ve Hayvancılık. Kurumda; hem araştırma-geliştirme hem de araştırmaları doğrultusunda üretim uygulamaları yapmaktadır.

Çekinmeden yazın, neler düşündüğünüzü bilmek beni mutlu edecektir.

© 2020 by ABS